vrijdag 22 mei 2020

Sicilië???

Er staat nog een meerdaagse reis ingepland.
Vertrek op 12 september .
Hoe is de situatie dan?
Kan deze door gaan?
Veel vragen.
Maandag kan ik weer bellen met de touroperator wat de vooruitzichten zijn.
Natuurlijk weten zij dat ook niet.
Mijn vragen?
- Gaat er weer gevlogen worden naar Italië?
- Mag je op Sicilië met een groep naar musea en attracties?
- Hoe zit het daar met afstand houden?
- Moet er gebruik gemaakt worden van mondkapjes?
- Zijn er wisselingen in het programma doordat hotels of restaurants failliet zijn?
- Wanneer moet uiterlijk de restsom betaald worden?
- Als de reis niet door gaat, krijgen we het geld dan retour?

Nou, ik hoor het wel.
Ik ben wel vast bezig om het informatieboekje te maken.
Het kan maar klaar zijn. Is het niet voor dit jaar, dan misschien voor volgend jaar.

donderdag 14 mei 2020

CORONA en reizen

Onderstaand artikel heb ik op de website laten plaatsen.
Het komt ook in het verenigingsblad te staan.


Als leden van de PVGE Veldhoven bent u gewend dat er elk jaar 4 dagtochten per bus en 2 meerdaagse reizen per bus en/of vliegtuig zijn waar u op kan inschrijven

Helaas kan er niet gereisd worden zolang corona-maatregelen dat niet toestaan. Als senioren vormen we daarbij een groep die meer risico loopt om besmet te worden zodat we extra voorzichtig moeten zijn. De reizen waarvoor nog geen verplichtingen zijn vastgelegd zijn dan ook afgelast zo lang als reizen nog niet veilig is.

Voor één reis, die naar Sicilië , is al een verplichting door de inschrijvers aangegaan. Voor deze reis moet het restant bedrag vóór 25 juni betaald worden. De reizigers die daarvoor intekenden worden daarover t.z.t. geïnformeerd en kunnen voor vragen met Marije Jansen contact opnemen (06-22482697 of via e-mail). De reis vindt in september plaats alleen als dit volstrekt veilig is en binnen de maatregelen, nationaal zowel als internationaal. Mocht de reis niet veilig zijn en geen doorgang kunnen vinden, dan wordt de inschrijvers een voucher verstrekt ter waarde van de reis om de reis zodra dat kan alsnog te maken. Die voucher is een jaar vanaf de begindatum van de reis geldig.

Voor de dagtochten en de 2de meerdaagse reis geldt dat de reisgroep de geplande dagtochten verplaatst of afgelast als ze niet gemaakt kunnen worden. Wij zien erop toe dit tijdig te doen.
Dit geldt nu voor de dagtochten naar Tiengemeten, de Ooijpolder en het filmmuseum met de boottocht. De dagtocht naar Rotterdam en de meerdaagse reis naar Polen zijn voorlopig afgelast.

Zodra de maatregelen tegen coronabesmetting worden ingetrokken en er weer volledig veilig door senioren gereisd kan worden zal opnieuw gepland gaan worden wanneer de reizen kunnen plaatsvinden en zullen de inschrijvers daar over geïnformeerd worden en gevraagd of zij hun inschrijving dan willen continueren of willen annuleren.
Blijf gezond.

Duidelijk toch?
Ik ven benieuwd welke vragen komen.